΄Ετσι ανακοίνωσε η Υπηρεσία τύπου του Κρεμλίνου. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν  ειδικό πρόγραμμα ξεριζώματος των βασικών αιτιών της διαφθοράς στην κοινωνία και πρέπει να συγκεκριμενοποιούνται  υπολογίζοντας τις απαιτήσεις του χρόνου. Ο  διευθυντής των προεδρικών οργάνων και ο πρόεδρος του Προεδρείου του παρά τω Προέδρω Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της διαφθοράς πρέπει να  παρουσιάζουν μιά φορά τον χρόνο στον πρόεδρο  έκθεση για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου καθώς και προτάσεις για την τελειοποίηση αυτής της δράσης.