0Στη διάρκεια της στάθμευσης στο λιμάνι στα πλοία της «Μπλαξιφορ» εγκαταστάθηκε κοινό σύστημα επικοινωνίας και έγιναν προπονήσεις μετάδοσης και λήψης μηνυμάτων, ενώ για το διοικητικό πρόσωπο των πληρωμάτων έγιναν σεμινάρια και μαθήματα. Η συμφωνία για τη συγκρότηση της ομάδας «Μπλαξιφορ» είχε υπογραφεί το 2001 από τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Γεωργία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Τουρκία.