Κατεβάστε ηχητικό αρχείο - Download


0 Αυτή την άποψη εξέφρασε ο Πρόεδρος Μεντβέντιεφ σε άρθρο με τον τίτλο «Χώρες BRIK: κοινοί στόχοι - κοινή δράση», αφιερωμένο στην επικείμενη στις 15 με 16 Απριλίου Σύνοδο κορυφής του Οργανισμού στη Βραζιλία. Στα κράτη-μέλη αυτού του Οργανισμού αναλογεί το 26% του εδάφους του κόσμου, η δε συμβολή τους στην αύξηση των δειχτών της παγκόσμιας οικονομίας τα τελευταία χρόνια έχει ξεπεράσει το 50%.

Σημαντική θέση σ΄αυτή την ομάδα κρατών κατέχει η Ρωσία. Η χώρα μας, ξεπερνώντας τις συνέπειες της παγκόσμιας κρίσης, παράλληλα κινείται στο δρόμο της σύνθετης ανανέωσης. Πολύ περισσότερα χρήματα επενδύονται στην περαιτέρω αξιοποίηση του διαστήματος, στην αύξηση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας, στην ανάπτυξη του τομέα της πυρηνικής ενέργειας και των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, στην εκπόνηση νέων τεχνολογιών.

Από την άλλη, η Ρωσία με ενδιαφέρον και συμπάθεια παρακολουθεί τη δυναμική ανάπτυξη των άλλων μελών του Οργανισμού. Η δυνατότητα σύναψης αμοιβαίων συμφωνιών για το εμπόριο στα εθνικά νομίσματα, την οποία εξετάζουν οι χώρες BRIK, θα τις βοηθήσει να ανεβάσουν τη σύμπραξη τους σε ποιοτικά νέο επίπεδο, θεωρεί ο εμπειρογνώμονας Αντρέι Βολόντιν:

 «Νομίζω ότι το θέσιμο του ζητήματος για την αμοιβαία μετατρεψιμότητα των εθνικών νομισμάτων, είναι ορθό και πολλά υποσχόμενο.  Αυτό υπόσχεται στη BRIK ορισμένη αυτοτέλεια από τα βασικά κέντρα της παγκόσμιας οικονομίας και μπορεί να προστατέψει τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία και την Κίνα από τις αναταραχές, οι οποίες είναι απόλυτα δυνατές στην παγκόσμια οικονομία στο μέλλον. Για να μπορέσουν οι 4 χώρες να περάσουν στο αμοιβαίο εμπόριο με τα εθνικά τους νομίσματα, είναι απαραίτητοι μερικοί όροι, ο κύριος από τους οποίους είναι το υψηλό ενδιαφέρον όλων των μελών της BRIK».

Ενδιαφέρον για αμοιβαία συνεργασία τα μέλη της BRIK έχουν και αυτό επιβεβαιώνεται από γεγονότα. Συγκεκριμένα, έχει υιοθετηθεί απόφαση δημιουργίας κοινής βάσης πληροφοριών για την ανάλυση της κατάστασης της επισιτιστικής ασφάλειας των χωρών της BRIK, καθώς και για την ανταλλαγή γεωργικών τεχνολογιών. Έχει οργανωθεί ανταλλαγή πληροφοριών για τις ενδεχόμενες κερδοσκοπικές επιθέσεις στα χρηματιστήρια, τις κεφαλαιαγορές και τις αγορές πρώτων υλών. Εκτος αυτού, οι 4 χώρες συνεργάζονται στενά στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Το λαμπρότερο σχετικό παράδειγμα είναι η από κοινού δραστηριότητα αυτών των κρατών στην εκπόνηση των ψηφισμάτων της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την αποτροπή της εγκατάστασης στο διάστημα οποιωνδήποτε όπλων.