«Οι εξελίξεις αυτές είναι ασύγκριτες»,- παρατήρησε ο Μπακίγιεφ σε συνέντευξή του στο ΡΣ "Η Φωνή της Ρωσίας".  Η επανάσταση του 2005 στις επάλξεις της οποίας ο Μπακίγιεφ ήρθε στην εξουσία, ήταν, όπως είπε, «πραγματικά λαϊκή», ενώ στις 7 Απριλίου στη χώρα έγινε ένοπλη κατάκτηση της εξουσίας με απώλειες ανθρώπων. Στα διοικητικά όργανα του προέδρου δεν ήξεραν ότι η αντιπολίτευση αντί για νέα συγκέντρωση, προετοιμάζει κατάληψη της εξουσίας»,-  είπε ο Μπακίγιεφ.