«Το δάσος του Κατίν ήταν μεγάλο πρόσκομμα στις σχέσεις ανάμεσα στις χώρες μας. Το πρόσκομμα αυτό θα θαφτεί μαζί με εκείνους τους αθώους πού σκοτώθηκαν άδικα πριν 70 χρόνια και κατά το αεροπορικό δυστύχημα στις 10 Απριλίου»,- είπε ο Άδαμ Ρότφελντ.