Στο φόρουμ συμμετέχουν 47 χώρες, καθώς επίσης και ο ΟΗΕ, η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας και η ΕΕ. Η συνάντηση κορυφής καλείται να βοηθήσει τη διεθνή κοινότητα να ανεβάσει το επίπεδο φύλαξης και ασφάλειας των πυρηνικών υλικών  και να αποτρέψει ώστε να βρεθούν στα χέρια εκείνων που μπορουν να τα χρησιμοποιήσουν για εγκληματικούς σκοπούς. Η ουσία της θέσης της Ρωσίας συνίσταται στο ότι η παγκόσμια πυρηνική ασφάλεια μπορεί να διασφαλιστεί «μόνο υπό τον όρον της ύπαρξης αντίστοιχων αποτελεσματικών εθνικών συστημάτων σε όλα τα κράτη».  Στο ρωσικό έδαφος όλα τα πυρηνικά υλικά και οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις εφοδιάζονται με σταθερή προστασία. Η Ρωσία, όπως ανακοίνωσε ο βοηθός του προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας Σεργκέι Πριχόντκο, εκπληρώνει απαρέγκλιτα τις διεθνείς υποχρεώσεις που είχε αναλάβει  στον τομέα της φυσικής πυρηνικής ασφάλειας. Με πρωτοβουλία της Ρωσίας ακριβώς υιοθετήθηκε η Διεθνής Σύμβαση για την αντιμετώπιση των ενεργειών πυρηνικής τρομοκρατίας.  Μάλιστα, η Ρωσική Ομοσπονδία μία από τις πρώτες χώρες  την επικύρωσε. Στις 29 Μαρτίου η Ρωσία και η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας υπέγραψαν Συμφωνία για τη δημιουργία στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας εγγυημένων αποθεμάτων χαμηλά εμπλουτισμένου ουρανίου. Με βάση τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής προβλέπεται να υιοθετηθούν δύο έγγραφα- το Ανακοινωθέν και το Πρόγραμμα δράσης.