Στη συνάντηση θα πάρουν μέρος οι αρχηγοί των κρατών και κυβερνήσεων 40 και πάνω χωρών, καθώς επίσης και οι ηγέτες 4 διεθνών οργανώσεων. Η πρώτη μέρα των εργασιών της Συνόδου Κορυφής είναι αφιερωμένη στην αξιολόγηση των απειλών της πυρηνικής τρομοκρατίας. Για την 13 Απριλίου προγραμματίστηκαν δύο συνεδριάσεις εργασίες, όπου θα συζητηθούν οι εθνικές και οι διεθνείς προσπάθειες ενίσχυσης της πυρηνικής ασφάλειας, καθώς επίσης και ο ρόλος της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας  στην θωράκιση της φυσικής πυρηνικής ασφάλειας.