0  Στη διάρκεια των 6,5 ωρών οι Αστριναύτες πρόκειται να προετοιμάσουν για μεταφορά στο Σταθμό  τη νέα δεξαμενή με αμμωνία και να ξηλώσουν ένα μέρος των συσκευών πάνω στο Σταθμό.