Στην έκθεσή τους βεβαιώνουν ότι το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της Ρωσίας θα αυξηθεί φέτος κατά 7%, δηλαδή κατά 2% περισσότερο απ' ότι προβλεπόταν από την τράπεζα νωρίτερα. Το  Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της Ρωσίας το πρώτο τρίμηνο του 2010, όπως προκύπτει από τις προβλέψεις τους, αυξήθηκε κατά 6,5% σε σύγκριση με το προηγούημενο τρίμηνο. Το ανώτατο δε επίπεδο, που είχε η ρωσική οικονομία πριν την κρίση,  δεν  θα επιτευχθεί νωρίτερα από το 2011.