Η Συνθήκη που υπογράφτηκε  πάνω στις αρχές της απαρέγκλιτης ισορροπίας θα ισχύει έως ότου η ενίσχυση των δυνατοτήτων αντιπυραυλικής άμυνας των ΗΠΑ θα δημιουργήσει απειλή για τις στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις της Ρωσίας. ΄Ετσι αναφέρεται σε μονομερή Ανακοίνωση  της Ρωσίας που εκδόθηκε ταυτόχρονα με την υπογραφή της νέας Συνθήκης ΣΑΛΤ.