Το ΣΑ του ΟΗΕ  είχε πάρει τα τελευταία χρόνια  5 κιόλας αποφάσεις σχετικά με το Ιράν. Η Ρωσία και η Κίνα που έχουν το δικαίωμα βέτο στο ΣΑ του ΟΗΕ δεν έδωσαν ακόμα την συγκατάθεσή τους να υποστηρίξουν  την πρόταση για την επιβολή επιπρόσθετων κυρώσεων κατά του Ιράν.