Οι σωλήνες μήκους 47 χιλιομέτρων δεν  θα τοποθετηθούν άμεσα στο βυθό της Βαλτικήνς θάλασσας αλλά σε ειδικούς λάκκους οι οποίοι θα τους προστατεύουν από τυχόν βλάβες. Το επίγειο μέρος του αγωγού "Βόρειο ρεύμα" άρχισε να κατασκευάζεται το 2005 και το υποθαλάσσιο- φέτος τον Απρίλιο. Οι πρώτοι σωλήνες τοποθετήθηκαν στο βυθό της Βαλτικής θάλασσας στις 6 Απριλίου.