Τον βασικό ρόλο σ΄αυτό τον τομέα θα εξακολουθούν να παίζουν οι παραδοσιακές περιοχές εξόρυξης φυσικού αερίου. ΄Ετσι δήλωσε ο Γκίντερ ΄Οτινγκερ, μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για τα προβλήματα της ενέργειας. Στο "Νότιο ρεύμα", όπως είπε, μπορεί να δωθεί το στάτους ΤΕΝ (μεταφορικού ευρωπαϊκού δικτίου) δηλαδή του βασικού σχεδίου της Ευρώπης. Σήμερα τέτοιο στάτους έχουν 2 σχέδια αγωγών της "Γκαζπρόμ" - το "North Stream" και το Γιαμάλ- Ευρώπη.