Στο θάλαμο  υπάρχουν πολλά  υλικά μεγάλου βάρους, μαζί και συσκευές γυμναστικής, κλίνες για τους κοσμοναύτες και πειραματικές συσκευές.