0Στην τελική Διακήρυξη οι αντιπρόσωποι της Διάσκεψης δήλωσαν ότι «η εκδήλωση πολιτικής «δύο μέτρων και δύο σταθμών» σε ό,τι αφορά την εκτίμηση των αποτελεσμάτων του Β΄παγκοσμίου πολέμου επηρεάζει αρνητικά τις διακρατικές σχέσεις και υποσκάπτει την ενότητα της παγκόσμιας κοινότητας ενόψη των σύγχρονων παγκοσμιων προκλήσεων και απειλών.