0Συγκεκριμένα, - Διακρατική Συμφωνία για την αμοιβαία προστασία των δικαιωμάτων για τα αποτελέσματα της διανοητικής δραστηριότητας, Συμφωνία για τη συνεργασία στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και μιά σειρά άλλες συμφωνίες. Η εταιρία ΤΒΕΛ και οι «Σλοβακικοί ηλεκτροσταθμοί» σύναψαν συμβόλαιο πλαισίου για την προμήθεια πυρηνικού καυσίμου για τον τρίτο και τον τέταρτο αντιδραστήρα του ατομικού ηλεκτρικού σταθμού «Μοχοβτσε» αξίας περίπου 300 εκατ. ευρώ. Οι Πρόεδροι των δύο χωρών δήλωσαν ότι δεν θα επιτρέψουν την αποκατάσταση του ναζισμού και ότι υποστηρίζουν την αντικειμενική έρευνα της ιστορίας.