Το Discovery μετέφερε στο Σταθμό διάφορα υλικά ολικού βάρους 10 και πάνω τόνων. Εκτός από τις προβλεπόμενες φορτοεκφορτωτικές εργασίες οι Αστροναύτες πρόκειται να κάνουν  επίσης και τρεις περιπάτους στο ανοιχτό Διάστημα.