Ο πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ  χαρακτήρισε την καταπολέμηση της διαφθοράς ως ένα από τα καθήκοντα προτεραιότητας του κράτους. Η καταπολέμηση της διαφθοράς, όπως είπε, θα γίνεται πάνω στη βάση της Εθνικής στρατηγικής της καταπολέμησης της διαφθοράς. Ο πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης ότι έχει δημιουργηθεί ήδη απαραίτητη νομοθετική βάση και έχει ρυθμιστεί  ο έλεγχος των νομοθετικών πράξεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς. ΄Ενα από τα βασικότερα μέσα καταπολέμησης της διαφθοράς, όπως είπε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, είναι οι διακηρύξεις για τα έσοδα των υπαλλήλων.