Αντίστοιχη εντολή δόθηκε από την ρωσική κυβέρνηση. Το νέο επιστημονικό Ίδρυμα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ΡΙΑ ΝΟΒΟΣΤΙ, θα ασχολείται με την επεξεργασία μεθόδων καταπολέμησης της λαθραίας διακίνησης ναρκωτικών, ψυχοτρόπων και των πρόδρομων ουσιών τους (precursors).