Μέχρι τώρα έχουν δημιουργηθεί σχεδόν 168 ψηφιακοί χάρτες πόλεων με πληθυσμό πάνω από 59 χιλιάδες κατοίκους. Προβλέπεται ότι ως το τέλος του 2010 το GLONASS θα είναι προσιτό στους χρήστες σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Για αυτό τον σκοπό  θα πρέπει να λειτουργούν στο σύστημα διαστημικής πλοήγησης 24 δορυφόροι. Τώρα λειτουργούν στο Διάστημα 23 δορυφόροι.