Κατεβάστε ηχητικό αρχείο - Download


Το βήμα αυτό θα σταθεί ένα άλλο στοιχείο υλοποίησης του σχεδίου «Ενωμένης Ευρώπης». Μάλιστα, ο Κώδικας θεωρήσεων θα προστατεύει επίσης και την ενδοευρωπαϊκή  ασφάλεια. Κατά την εξέταση της αίτησης θεώρησης, π.χ., θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην αξιολόγηση της αυθεντικότητας των εγγράφων που παρουσιάζονται. Με αυτό τον τρόπο η ΕΕ θα ασκεί επίδραση στα ρίσκα λαθρομετανάστευσης. Ταυτόχρονα, σε  περίπτωση απόρριψης της έκδοσης της θεώρησης, τα κρατικά ιδρύματα θα πρέπει να εξηγήσουν την αιτία τέτοιας απόφασής τους. Εξάλλου, νέος Κώδικας θεωρήσεων της ΕΕ δεν  αφορά τη Ρωσία και δεν αλλάζει καθόλου τις σχέσεις τους,- θεωρεί η Γιελένα Πονομαριόβα, επιστήμονας της έδρας συγκριτικής πολιτικής του κρατικού Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων της Ρωσίας.  «Θα μπορούσε να αλλάξει ουσιαστικά την κατάσταση μόνο η καθιέρωση του χωρίς θεωρήσεις καθεστώτος της Ρωσίας με τις χώρες της ΕΕ. Σήμερα, σχεδόν όλες οι βασικές πρεσβείες των ευρωπαϊκών κρατών εξετάζουν τις αιτήσεις από 5 ως 7 μέρες. Δηλαδή ο Νόμος αυτός μεγάλωνει ουσιαστικά την προθεσμία εξέτασης τέτοιων αιτήσεων. Σκοπός του νέου Κώδικα είναι να δείξει τυπικά ότι η ΕΕ κάνει κάποια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Πραγματικά, αν κοιτάξουμε την ουσία αυτού του προβλήματος, θα δούμε ότι  και ο νέος Κώδικας δεν προβλέπει και αυτή τη φορά την ένταξη της Ρωσίας στη ζώνη του Σένγκεν, ενώ η προθεσμία εξέτασης των αιτήσεων  από τους πολίτες της Ρωσίας  για απόκτηση βίζας, τώρα παρατείνεται ως 10 μέρες. Εν τω μεταξύ, ως θετικό παράγοντα μπορούμε να ξεχωρίσουμε το γεγονός ότι η διαδικασία της απόκτησης των θεωρήσεων θα γίνει πιο διαφανής. Πάντως, έχει προσδιοριστεί αυστηρά ο κατάλογος των εγγράφων που απαιτούνται για την κατάθεσή τους στα αρμόδια όργανα.

Οι εμπειρογνώμονες της Ρωσίας υπογραμμίζουν ότι το καθεστώς θεωρήσεων που διατηρείται ανάμεσα στη Ρωσία και την ΕΕ από καιρό έγινε αναχρονιστικό. Η ανάγκη της κατάργησής του είχε επισημανθεί από τους ίδιους τους Ευρωπαίους ακόμα στο τέλος της δεκαετίας του  '90, ενώ η κατάσταση εξακολουθεί να βρίσκεται στο νεκρό σημείο.  Οι Ευρωπαίοι εκλεκτοί  υποστηρίζουν τυπικά την κατάργηση του καθεατώτος των θεωρήσεων, ενώ στην πράξη δεν κάνουν τίποτα για αυτό. Μάλιστα, η Ευρώπη σ΄αυτό το ζήτημα, κάθε άλλο παρά είναι ομόφωνη. Τέτοιες χώρες, όπως είναι η Γαλλία, η Ισπανία και η Ελλάδα,  εδιαφέρονται πολύ για την αύξηση του αριθμού των Ρώσων τουριστών και συνεπώς για την εισαγωγή χωρίς θεωρήσεις καθεστώτος με τη Ρωσία, ενώ τα άλλα μέλη της ΕΕ έχουν εντελώς διαφορετική γνώμη»,- παρατήρησε η Γιελένα Πονομαριόβα.