Από τώρα η θεώρηση του Σένγκεν ισχύος ως 3 μήνες θα στοιχίζει 60 ευρώ για όλους τους ανθρώπους ηλικίας 6- 12 ετών και για τα παιδιά   -12 ετών - 32 ευρώ Τα προξενεία είναι υποχρεωμένα να πάρουν απόφαση για την έκδοση άδειας μέσα σε 15 μέρες από την υποβολή της αντίστοιχης αίτησης. Για πρώτη φορά στον Κώδικα θεωρήσεων έχει συμπεριληφθεί κανονισμός για την υποχρεωτική εξήγηση της αιτίας της μη παραχώρησης της θεώρησης και από τώρα μπορεί να υποβληθεί μήνυση για τέτοια απόφαση του προεξενείου. Οι αλλαγές των τιμών των θεωρήσεων του Σένγκεν δεν θα αγκαλιάσουν τη Ρωσία εξαιτίας της ισχύος της Συμφωνίας για την απλοποίηση του καθεστώτος των θεωρήσεων.