0Επίσης τόνισε ότι το ΝΑΤΟ έχει δικαίωμα να προσκαλεί στη συμμαχία οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, η οποία μπορεί να συμβάλει στην ασφάλεια της ευρατλαντικής περιοχής. «Αυτό αφορά και τη Ρωσία», - υπογράμμισε ο Γεν. Γραμματέας. Ο Ράσμουσεν σημείωσε την ύπαρξη προόδου στις σχέσεις της Ρωσίας και της συμμαχίας – «Μέσα στους πρώτους 8 μήνες της δραστηριότητας μου στη θέση του Γεν. Γραμματέα μπορέσαμε να συμφωνήσουμε για τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ρωσίας-ΝΑΤΟ, για το πρόγραμμα του 2010 και για την έναρξη της εκπόνησης εγγράφου, στο οποίο θα αναλύονταν οι νέες απειλές για την κοινή ασφάλεια μας τον 21ο αιώνα.