0Εκτος αυτού, στις ανακριτικές διευθύνσεις της Επιτροπής στις Δημοκρατίες του Νταγκεστάν και της Ιγκουσετίας έχουν συσταθεί μεικτές με τις τοπικές FSB και Υπουργείο Εσωτερικών συντονιστικές αναλυτικές ανακριτικές επιχειρησιακές ομάδες. Ο στόχος δεν είναι μόνο η διερεύνηση των ιδιαίτερα βαριών εγκλημάτων και των εγκλημάτων τρομοκρατικής φύσης, αλλά και η έγκαιρη αποκάλυψη των ετοιμαζόμενων τρομοκρατικών ενεργειών.