Το πρόγραμμα ΜC-21 προβλέπει  επίσης και την κατασκευή επιβατικών αεροπλάνων μικρών και μεσαίων αποστάσεων, τα οποία θα αντικαταστήσουν τα Του-154 και του Του-204. Ως προς το τεχνικό τους επίπεδο τα ΜC-21 θα ξεπερνούν σημαντικά τα αεροπλάνα που χρησιμοποιούνται σήμερα. Η πρώτη πτήση του ΜC-21 προβλέπεται να γίνει το 2014.