Χάρι στη συνεργασία της με τις χώρες της περιοχής της Ασίας και του Ειρηνικού ωκεανού η Ρωσία υπολογίζει να εκσυγχρονίσει την οικονομία των ανατολικών περιοχών της και να εξασφαλίσει μεγάλες επιτυχίες στην ανάπτυξη της Σιβηρίας και της Άπω Ανατολής. Η Ρωσία θα προσφέρει την συμβολή της στη διευθέτηση των πιθανών συγκρούσεων στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού ωκεανού. Μια από τις προτεραιότητες της Μόσχας είναι η επίλυση του πυρηνικού προβλήματος της Κορεατικής χερσονήσου.