Στις συζητήσεις πήραν μέρος η Ρωσία, η Γεωργία, η Αμπχαζία, η Ν. Οσετία και μια ομάδα διαμεσολαβητών- της ΕΕ, του ΟΗΕ και του Οργανισμού για την ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ευρώπη. Η Ρωσία, όπως είπε ο Τσιρίκμπι, πρότεινε ένα συμβιβαστικό σχέδιο Συμφωνίας, το οποίο υποστηρίχτηκε από την Αμπχαζία και τη Ν. Οσετία. Το σχέδιο αυτό προβλέπει την υπογραφή Συμφωνίας για τη μη χρήση βίας από την Γεωργία, την Αμπχαζία και τη Ν. Οσετια.