0 Μέλη της μεικτής επιχείρησης έγιναν η "Γκαζπρόμ πετρέλαιο" , η «Ροσνέφτ», η «Λουκόιλ», η ΤΝΚ-ΒΡ,  η «Σουργκουτνεφτγκάζ» και η κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Βενεζουέλας. Το απόθεμα πετρελαίου σ΄αυτό το κοίτασμα της Βενεζουέλας υπολογίζεται σε 53 διεκατ. βαρέλια.