0Η κοινή γνώμη της Γεωργίας ενδιαφέρεται επίσης για τις δαπάνες για τη μετάβαση στην Ουκρανία δυο χιλιάδων γεωργιανών παρατηρητών. Κατα την άποψή της, η αποστολή τόσων πολλών παρατηρητών μπορεί να θεωρείται ως προσπάθεια επέμβασης στην εκλογική διαδικασία στην Ουκρανία.